سؤالات متداول

هدف از برگزاری این رویداد چیست؟

شناسایی مخترعین با هدف تجاری‌سازی اختراعاتشان، کمک به پرورش خلاقیت در نسل‌های جوان و پژوهشگر ایرانی و همچنین تسهیل دسترسی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از جمله اهداف اصلی برگزاری این رویداد است.

 

مخاطبین این رویداد چه کسانی هستند؟ 

مخترعین و نوآوران، پژوهشگران جوان، دانش‌آموزان خلاق و نوآور، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فناور نوپا و دانش‌بنیان، ارائه‌دهندگان خدمات مالکیت فکری و تجاری‌سازی

 

حوزه اختراعات ارسالی به منظور شرکت در بخش اختراعات برگزیده برنامه، چه مواردی باید باشد؟

کلیه اختراعات، به‌غیر از موارد زیر، می‌توانند در این بخش، شرکت نمایند:

  • اختراعات در حوزه نرم‌افزار؛
  • اختراعاتی که صرفاً شبیه‌سازی بوده و هیچ نمونه اولیه‌ای از آن‌ها ساخته نشده باشد.   

 

چه افرادی می‌توانند در بخش اختراعات برگزیده اکسیر، شرکت نمایند؟

  • مخترعینی که اختراع خود را در داخل کشور ثبت نموده و یا نامه تأیید اختراع آن‌ها، از مرجع استعلام صادر شده است. این دسته از مخترعین، درصورتی می‌توانند در بخش اختراعات برگزیده شرکت کنند که تاریخ ثبت اختراع آن‌ها، از ۱۳۹۱/۱/۱ به بعد ‌باشد؛ 
  • مخترعینی که اختراع خود را در خارج از کشور ثبت نموده و یا Notice of Allowance اختراع خود را از اداره ثبت اختراع خارجی دریافت کرده‌اند. این دسته از مخترعین، تنها درصورتی می‌توانند در بخش اختراعات برگزیده شرکت کنند که تاریخ ثبت اختراع (تاریخ گرنت پتنت) آن‌ها، از سال ۲۰۱۴ به بعد باشد؛
  • مخترعینی که تقاضانامه اختراع خود را در قالب تقاضانامه بین‌المللی PCT ثبت کرده‌اند. این گروه از مخترعین، در صورتی می‌توانند در بخش اختراعات برگزیده شرکت کنند که تا تاریخ انقضای تقاضانامه PCT، حداقل ۶ ماه زمان داشته و حداقل در یک کشور برای اختراع خود، تقاضانامه ملی ثبت کرده باشند؛
  • مخترعینی که از طریق کانون پتنت ایران، تقاضای ثبت اختراع خارجی داده‌ و اختراع آن‌ها در مرحله ارزیابی ماهوی تأیید شده است.